Info

 
 

Om Sexfordig.dk

Sexfordig.dk er udviklet til brug i skolens seksualundervisning og henvender sig til elever på 7.-10. klassetrin. Her kan eleverne blandt andet lave quizzer og andre opgaver, spille læringsspillet ”Udfordringen”, se film og arbejde med de tilhørende opgaver, søge ny viden i "Sexikon" samt arbejde med projektforløb om seksualundervisningens temaer.

Alle elementer i undervisningsmaterialet er udviklet ud fra et læringsperspektiv og med henblik på brug i en undervisningssammenhæng. Siden er tilrettelagt således, at eleverne både kan arbejde individuelt og i grupper. Underviserens rolle vil typisk være at igangsætte elevernes arbejde med siden, støtte eleverne i arbejdet med opgaverne samt skabe rammer for dialog om og opsamling af elevernes arbejde med de forskellige elementer.

På www.underviserportal.dk findes forslag til, hvordan elementerne på sexfordig.dk kan integreres i læringsforløb, der tager afsæt i Fælles mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.