Sexikon

Voldtægt

Opgaver

Voldtægt er, når en person tvinger en anden til samleje (både vaginalt, analt og oralt) ved at bruge vold, tvang, trusler om vold eller på anden måde bringer den anden person i en situation, hvor man ikke kan sige fra over for overgrebet.

Det kunne f.eks. være, hvis man er stærkt påvirket af alkohol eller narkotika og derfor ikke har mulighed for at sige fra. Eller hvis man er mindreårig, og derfor kan have svært ved at sige fra overfor en ældre person.

 

Synonymer

Seksuelt overgreb, overgreb, seksuelt misbrug.

 

Hvem og hvordan

Både børn, unge, voksne og gamle kan udsættes for voldtægt, og det er altid forbudt ifølge loven. Straffen kræver, at den person der voldtager, havde til hensigt at gennemføre samlejet/overgrebet uden den anden persons vilje.

Sex med børn vil altid blive betragtet som voldtægt/overgreb. Der er nogle særlige omstændigheder, når man taler om voldtægt og overgreb mod børn og unge.

Det betyder f.eks. at straffen er hårdere, hvis man dømmes for et seksuelt overgreb mod børn.

Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, kommer der ofte psykiske og fysiske reaktioner bagefter.

Reaktionerne kan være meget forskellige fra person til person, men de kan f.eks. være angst, træthed, søvnproblemer, svært ved at huske, humørsvingninger og en følelse af skyld.

 

Værd at vide

Hvis man har været udsat for voldtægt, et voldtægtsforsøg eller andre former for seksuelle overgreb, er det vigtigt, at få hjælp til at håndtere dette.

Selv om man kan opleve, at det er svært at tale om, er det derfor alligevel vigtigt at tale med en (voksen) person, som man har tillid til, og som kan hjælpe en. Dette kan være én man kender i forvejen, som en lærer eller en ven, eller særlige steder hvor man kan få hjælp og rådgivning.

 

Vidste du...

…at der findes særlige centre på voldtægtsofre, der er specialiserede i at hjælpe ofre for voldtægt og voldtægtsforsøg? Disse kan findes på hjemmesiden www.voldtaegt.dk.

…at uanset hvem man er, hvad man gør, hvordan man opfører sig og hvilket tøj man har på - så er der ingen, der har ret til sex med én?