Sexikon

Queer

Opgaver

Queer kan være en betegnelse for en tilgang til køn og seksualitet, men også en betegnelse for en person. Queer bliver ofte forbundet med kritik af de forestillinger om køn og seksualitet, der er fremherskende i samfundet. Idag kan queer også betyde at man mener, at der ikke kun findes to køn, eller at det er mest rigtig og normalt at være heteroseksuel. Queer kan siges at være en måde at stille spøgsmål til normer om køn og seksualitet.

Synonymer

Kønsblind, pangender

Hvem og hvordan

Queer er en måde at tænke om køn og seksualitet, hvor man udfordrer normerne. Normer er alt det, vi lærer og tager for givet er mest rigtigt - f.eks. at drenge og piger er helt forskellige, og at de altid bliver forelskede i hinanden.

Queer er både en slags samfundskritik og en særlig social bevægelse, som voksede frem i USA omkring 1990 og nu er udbredt i mange lande, herunder Danmark.
Queer er en kritisk tilgang til de fremherskende forestillinger, der er i samfundet om køn og seksualitet og handler for mange om at åbne for flere muligheder at være menneske på og sikre at alle er inkluderet i samfundet – uanset køn, seksualitet, etnicitet, nationalitet, social baggrund og fysisk tilstand.

Mange queer-personer sætter spørgsmålstegn til den herskende kønsforståelse af en mand og en kvinde. Queer kan også beskrive personer, der er kritiske over for "heteronormativitet", dvs. over for den udbredte opfattelse og norm om, at heteroseksualitet – at mennesker skal være tiltrukket af det modsatte køn – er den "normale" og "naturlige" seksualitet.

 

 

Værd at vide

Hvis man kalder sig selv queer, kan det være en måde at fortælle andre, at man f.eks. mener, at der er flere køn end to og at seksualitet og kærlighed kan rette sig mod mange forskellige slags køn.

Nogle oplever allerede som børn eller unge, at deres givne køn ikke passer til deres oplevede køn. Andre oplever en forandring, når de bliver voksne eller gamle. Nogle kan opleve, at det er svært at forstå, både for én selv og ens familie og venner. I vores samfund er der nogle meget bestemte normer for, hvordan man skal være dreng og pige, og derfor kan det være svært at forklare og forstå, at det kan være anderledes. 

Alle har ret til selv at bestemme deres køn, og man skal altid respektere andres kønsidentitet.

Vidste du...

…at queer er et engelsk ord, som betyder skæv eller mærkelig. Oprindeligt blev det brugt nedsættende om homoseksuelle.