Sexikon

Bonusfamilie

Opgaver

Alle børn i verden har de samme rettigheder, som er skrevet ned i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder – også kaldet Børnekonventionen.

Rettighederne i Børnekonventionen er til for at sikre:

  • Børns ret til grundlæggende ting som mad, tryghed og sundhed
  • Børns ret til beskyttelse mod vold, diskrimination, krig, misbrug og udnyttelse
  • Børns ret til medbestemmelse over deres eget liv, ret til at deltage i foreninger og ret til at sige deres mening
  • Børns ret til udvikling igennem skolegang, fritid og information

Børnekonventionen slår fast, at alle beslutninger om et barns liv skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Synonymer

Børnekonventionen gælder for alle børn under 18 år uanset køn, hudfarve og nationalitet.

Et land skal indrette sine love efter Børnekonventionen, så lovene sikrer alle børns rettigheder. Et land har pligt til at oplyse befolkningen om, hvad der står i Børnekonventionen.  FN har oprettet Børnekomiteen, som holder øje med, om de lande der har skrevet under på at overholde Børnekonventionen nu også gør det.

Hvem og hvordan

Det er lovpligtigt at undervise børn om deres rettigheder i folkeskolen i Danmark.

Selvom mange danske børn har det godt, og endda bedre end mange andre steder i verden, så er der stadig brug for Børnekonventionen her. 1-2 ud af 10 børn i Danmark har det så dårligt, at de har brug for hjælp. Det kan for eksempel være fordi deres forældre drikker eller er voldelige, eller på grund af mobning i skolen, og så kan Børnekonventionen sikre, at de får de får den hjælp, de har ret til.

Vidste du?

... at Børnekonventionen blev vedtaget i 1989 af FN. FN står for Forenede Nationer og består af 193 medlemslande, der mødes med et mål om at skabe fred i verden.

... at mere end 190 lande har underskrevet Børnekonventionen, og dermed er det den konvention, som flest lande på verdensplan har tilsluttet sig.

... at Danmark tilsluttede sig Børnekonventionen i 1991.