Sexikon

Androgyni

Opgaver

Androgyn er et sammensat ord fra græsk, "andro", som betyder mand, og "gyno" som betyder kvinde. At se ud eller opføre sig androgynt, henviser til, at man ikke umiddelbart kan eller vil aflæses som enten mand eller kvinde, men både og eller hverken eller. Man kan sige, at det er en måde at lege med kønsudtryk på.

Synonymer

Dobbeltkønnethed, ikke-kønnethed.

Hvem og hvordan

Androgyni er en måde at udtrykke og lege med køn - men det er ikke en kønsidentitet som transkønnethed eller en seksuel præference som heteroseksualitet. Androgyni er mere en måde at beskrive opførsel eller udseende, som ikke passer ind i normen om, at drenge og piger opfører sig og ser forskellige ud. Nogle bruger det androgyne som en stil, f.eks. David Bowie eller Lady Gaga.

Værd at vide

Mange opfører sig hverken særlig maskulint eller feminint, eller de kan lide at mikse og blande forskellige udtryk og væremåder. Måske ønsker man ikke at ligne eller opføre sig på en bestemt "drenget" eller "piget" måde, men på en helt tredje måde. Mange mennesker oplever sig selv som både feminine og maskuline, både drengede og pigede. 

Vidste du...

...at androgyni, altså tilstedeværelsen eller sammenblandingen af noget både feminint og maskulint, i græsk mytologi er symbol for harmoni og helhed?