Projekt

 
 

Intro

Dette projektforløb handler om fordele og ulemper ved at se porno. Begynd forløbet med at se denne film, hvor I bliver introduceret til forløbets mål, indhold og opgaver.

 

 

 

Film

Se filmen ”Porno på nettet – fordele og ulemper”.

 

Tal om hvad der i filmen bliver sagt om:

1. Hvilke fordele er der ved at se porno?

2. Hvilke ulemper er der ved at se porno?

3. Hvordan påvirker porno unges syn på krop og sex?

 

 

Prioritering

Lav prioriteringspyramiden: ”Porno”

 

 

Artikel

Læs artiklen: Køn, seksualitet og porno.

Tal om:

1. Hvad handler artiklen om?

2. Hvilke af artiklens pointer om porno vil I fremhæve som særligt overraskende?

3. Hvilke af artiklens pointer om porno vil I fremhæve som særligt interessante?

4. Hvilke ligheder er der mellem pointerne om porno i filmen og i artiklen?

5. Hvilke forskelle er der mellem pointerne om porno i filmen og i artiklen?

 

 

 

Fordele/ulemper

1. Tal om: Hvilke fordele og ulemper mener I der er ved porno? Brug pointerne fra filmen og artiklen som inspiration i jeres diskussion.

2. Lav en præsentation, der viser jeres egne overvejelser over, hvilke fordele og ulemper der er ved porno. Vælg selv jeres præsentationsform. I kan eksempelvis lave en tale, et digt, en PowerPoint, en film, en planche…

 

 

Præsentation og opsamling

Fremlæg jeres præsentation for resten af klassen

Tal sammen i klassen om:

1. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem de fordele og ulemper grupperne har præsenteret

2. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem at se porno og at blive konfronteret med nøgenhed og sex i eksempelvis reklamer, musikvideoer og sociale medier?

3. Hvilke normer og idealer om krop og sex er der i pornoen?

4. Hvordan tror I, at pornoens fremstillinger af normer og idealer for eksempelvis kroppen, sex og seksualitet påvirker unge?

5. Nogen voksne mener, at man skal forbyde eller regulere adgangen til porno. Hvad tænker I om det?

6. Hvilke andre tiltag kan man gøre for at forebygge, at unge bliver påvirket af porno på en negativ måde?