Projekt

 
 

Intro

Dette projektforløb handler om myter og fakta om mødommen. Begynd forløbet med at se denne film, hvor I bliver introduceret til forløbets mål, indhold og opgaver.

 

 

 

Fakta om mødommen

Prioriter fakta om mødommen i Prioriteringspyramiden

Gem jeres pyramide, så I kan præsentere den for resten af klassen.

 

 

Søg informationer

Søg informationer om Mødomme i Sexikon og i pjecen ”Fakta og Myter om mødommen”.

Lav en fælles opslagstavle for gruppen, hvor I kan dele de informationer, I finder frem til.

I kan for eksempel lave en fælles opslagstavle på et stort stykke papir, hvor I noterer jeres informationer

I kan også lave en fælles digital opslagstavle, eksempelvis ved at oprette en Padlet på skoletube.

 

Padlet er et værktøj, der fungerer som en digital opslagstavle. Skoletube giver jer adgang til Padlet.

Se vejledninger om at bruge Padlet på Skoletube her.

 

 

 

Avisforside

Kig på jeres pyramide og jeres fælles opslagstavle.

Bliv enige om hvilke af de informationer I har fundet frem til, som I vil præsentere i en avis. I skal vælge informationer ud fra følgende kriterier:

1. Hvilke fakta om mødommen bør alle unge kende?

2. Hvilke fakta om mødommen er nye for jer?

Lav en avisforside, hvor I præsenterer disse fakta

Skabelon til avisforside

 

 

Præsentation og opsamling

Præsenter jeres avisforsider for hinanden i klassen.

Tal sammen i klassen om:

1. Hvad I fandt I ud af om mødommen, som I ikke vidste tidligere?

2. Hvordan tror I, at myter om mødommen kan påvirke unges tanker og forestillinger om sex?

3. Hvad tror I er årsagen til, at der eksisterer myter om mødommen?

4. Hvad kan man gøre for at unge får kendskab til den viden om mødommen, som I har fundet frem til?