Film

Sex

Kendte om den første gang
Opgaver

  1. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem de forskellige oplevelser med den første gang, der bliver fortalt i filmen?
  2. Hvad fortæller filmen om de følelser og forventninger, man kan have i forhold til skulle have sex med en anden person for første gang? Tror I det er følelser og forventninger, som mange unge kan genkende?
  3. Filmen slutter med et spørgsmål om ”Jomfruhinden”. Læs om mødommen i sexikon. Hvordan vil I svare på det spørgsmål, der bliver stillet omkring mødommen?
  4. Søg efter myter og fakta om mødommen på nettet. Brug for eksempel siden nymoedom.dk, hvor I også kan gennemføre en quiz om mødommen. Diskuter hvilken betydning I tror unges forestillinger om mødommen har for forventningerne til den første gang