Film

Seksualitet

Kendte om køn og seksualitet
Opgaver

  1. Hvilke eksempler på forskellige forventninger til mænd og kvinders seksualitet giver personerne i filmen?
  2. Hvilke forskelle og ligheder mellem forventninger til piger og drenges seksualitet kender I til?
  3. Hvilken betydning tror I det kan have for unges seksualitet, at man møder bestemte forventninger til ens seksualitet og den måde man udlever den på? (For eksempel fra forældre, venner, i skolen, i forbindelse med fritidsinteresser og i medierne)
  4. Find to konkrete ideer til, hvad man som ung kan gøre for at ændre på de normer og forventninger i forhold til køn og seksualitet, som nogen oplever.