Film

Seksualitet

Køn og seksualitet 1
Opgaver

  1. Hvad er seksualitet ifølge de unge i filmen? Sammenlign med beskrivelsen af seksualitet i sexikon. Skriv jeres egen definition af seksualitet.
  2. De unge i filmen giver eksempler på, at der kan være forskellige normer og forventninger til piger og drenges seksualitet. Hvilke forskelle og ligheder mellem forventninger til piger og drenges seksualitet kender I til?
  3. Diskuter hvilken betydning, I tror normer og forventninger til drenge og pigers seksualitet kan have for den måde unge udlever deres seksualitet på.