Film

Rettigheder

Retten til kroppen
Opgaver

  1. Hvad fortæller de unge i filmen om retten til kroppen?
  2. Giv tre eksempler på, hvad retten til kroppen betyder for børn og unge?
  3. Hvilke dilemmaer om retten til kroppen kommer til udtryk i filmen?
  4. Tal om hvad man kan gøre, hvis man som ung oplever at ens egen eller andres rettigheder i forhold til kroppen krænkes – eksempelvis i skolen, familien eller i samfundet generelt