Film

Prævention og sexsygdomme

Sikker sex - hvorfor ikk?
Opgaver

  1. Se filmen 1-2 gange. Udvælg de tre pointer om unge og sikker sex, I synes, er de vigtigste pointer i filmen. Hvorfor synes I, disse pointer er de vigtigste?
  2. Mange unge synes, det er pinligt eller svært at foreslå prævention, selvom de godt ved, at prævention er nødvendig, hvis man vil undgå sexsygdomme og uønsket graviditet. Hvad tror I, årsagerne er til det?
  3. Hvilke ideer har I til, hvad man kan gøre for, at det bliver lettere for unge at bruge prævention?