Film

Køn

At være det modsatte køn
Opgaver

  1. Hvilke eksempler på normer for, hvordan man skal være som mand og kvinde kommer til udtryk i filmen?
  2. Hvad ville I selv gøre anderledes, hvis I havde været det modsatte køn? Hvad forhindrer jeg i at gøre dette med det køn I har nu?
  3. Hvilken betydning tror I normer for køn har for de valg, man træffer i forhold til, hvordan man skal se ud, hvordan man skal opføre sig i forskellige sammenhænge, hvilke fritidsaktiviteter man går til og hvilket job man skal have?
  4. Hvilke eksempler på brud med normer for køn kender I? Hvilken betydning tror I, det har, at kendte personer bryder med normerne for køn, og på den måde viser, at man godt kan gøre noget andet end normerne?